Jesteś delegowany do pracy za granicą?? Przeczytaj!

 

ABC Ubezpieczonego

1. Sprawdź, czy pracodawca ( zleceniodawca) zglosił Cię do ubezpieczeń społecznych. Jeżeli tego nie zrobił, a zachorujesz lub będziesz miał wypadek w pracy, możesz mieć problem z otrzymaniem świadczeń z ZUS.

2. Sprawdź, czy pracodawca zgłosił Cię do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli tego nie zrobił, nie będziesz mógł korzystać z publicznej opieki zdrowotnej, nie otrzymasz recepty na leki refundowane. 

3. Zadbaj o zgłoszenia do ubezpieczenia zdrotonego Twoich najnajbliższych- współmałżonka i dzieci- jeżeli nie mają innego tytułu do ubezpieczenia. Jeżeli nabędą samodzielnie prawo do ubezpieczenia, pamiętaj by ich wyrejestrować. 

4. Jeżeli Twoje dane identyfikacyjne, adresowe lub lub ewidencyjne uległy zmianie, poinformuj o tym swojego pracodawcę, a jeśli pracodawca już nie istonieje, zgłoś zmianę za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych- pus.zus.pl

5. Sprwadź, czy pracodawca odporowadza za Ciebie składki od właściwej podstawy, czy nie zaniża jej. Miesięczny przychód pracownika zatrudnionego za granicą u polskiego pracodawcy, stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, już pomniejszony o część wynagrodzenia równą kwocie diet za każdy dzień pobytu, nie może być niższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętej do ustalenia kwoty rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w 2016 r. - 4055 zł).

6. Bez wychodzenia z domu możesz zapoznać sie z danymi zapisanymi na Twoim indywidualnym koncie w ZUS. Sprawdz to sam na Platformie Usług Elektronicznych- pue.zus.pl

 

Pokaz film w multimediach: