Lekcja nr 2 - Zaimki osobowe

DAS PRONOMEN - ZAIMEK OSOBOWY

Liczba  pojedyncza - Singular

ich [iś]- ja

du - ty

er - on

sie [zi] - ona

es - ono

Liczba mnoga - Plural

wir - my

ihr [ir']- wy

sie [zi'] - oni, one

Sie [Zi] - Pan, Pani, Państwo

 

ODMIANA ZAIMKA OSOBOWEGO 

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

 

Zaimki osobowe w języku niemieckim z reguły odpowiadają zaimkom osobowym w języku polskim. Wyjątek stanowi zaimek sie - (3 os. l. m.), który oznacza zarówno „oni” jak i „one”. 
Również w trzeciej osobie liczby mnogiej występuje zaimek „Sie”, piszemy go zawsze dużą literą, gdyż oznacza formę grzecznościową, niezależnie od tego, na którym miejscu znajduje się w zdaniu.
 

Pokaz film w multimediach: