Lekcja nr 3 Czasowniki posiłkowe " HABEN" i "SEIN"

"SEIN"- BYĆ - ODMIANA CZASOWNIKA
 

ich bin     ja jestem                     wir sind        my jesteśmy

du bist     ty jesteś                      ihr seid        wy jesteście

er ist        on jest                         sie sind       oni / one są 

sie ist      ona jest                       Sie sind       Państwo są

es ist       ono jest

 

"HABEN'- MIEĆ - ODMIANA CZASOWNIKA

 

ich habe     ja mam                   wir haben        my mamy

du hast      ty masz                   ihr habt         wy macie

er hat         on ma                     sie haben       oni mają

sie hat       ona ma                    Sie haben        Państwo mają

es hat        ono ma

 

 

Pokaz film w multimediach: