Liczebniki główne " Kardinahlzahlen"

LICZEBNIKI GŁÓWNE

Liczebniki główne do miliona pisane sa małą literą, wyjątek stanowią liczebniki oznaczające numery autobusów, linii tramwajowych, ocen, które piszemy wielką literą.

Są nieodmienne, wyjątekiem jest jedynie liczebnik eins.

 

jeden eins
dwa zwei
trzy drei
cztery vier
pięć fünf
sześć sechs
siedem sieben
osiem acht
dziewięć neun
dziesięć zehn
jedenaście elf
dwanaście zwölf

 

Liczebniki główne od 13 do 19 tworzymy poprzez dodanie końcówki - zehn

trzynaście dreizehn
czternaście vierzehn
piętnaście fünfzehn
szesnaście sechzehn  wyjątek !
siedemnaście siebzehn   wyjątek !
osiemnaście achtzehn
dziewiętnaście neunzehn

 

Liczebniki dziesiętne od 20 do 90 tworzymy poprzez dodanie końcówki - zig, lecz są wyjątki.

 

dwadzieścia zwanzig  wyjatek ! 
trzydzieści dreißig    wyjątek !
czterdzieści vierzig
pięćdziesiat fünfzig
sześćdziesiąt sechzig   wyjątek !
siedemdziesiąt siebzig    wyjątek !
osiemdziesiąt achtzig
dziewięćdziesiąt neunzig

 

Aby wyraźić coś w setkach należy przed słówkiem HUNDERT (100) określić ile jest setek.

 

100  ein hundert
200  zwei hundert
300  drei hundert
400  vier hundert
500  fünf hundert
600  sechs hundert
700  sieben hundert
800  acht hundert
900  neun hundert

 

Pokaz film w multimediach: