administrator - blog

Lekcja nr 3 Czasowniki posiłkowe " HABEN" i "SEIN"

"SEIN"- BYĆ - ODMIANA CZASOWNIKA
 

ich bin     ja jestem                     wir sind        my jesteśmy

du bist     ty jesteś                      ihr seid        wy jesteście

er ist        on jest                         sie sind       oni / one są 

sie ist      ona jest                       Sie sind       Państwo są

es ist       ono jest

 

Lekcja nr 2 - Zaimki osobowe

DAS PRONOMEN - ZAIMEK OSOBOWY

Liczba  pojedyncza - Singular

ich [iś]- ja

du - ty

er - on

sie [zi] - ona

es - ono

Liczba mnoga - Plural

wir - my

ihr [ir']- wy

sie [zi'] - oni, one

Sie [Zi] - Pan, Pani, Państwo

 

ODMIANA ZAIMKA OSOBOWEGO 

Liczba pojedyncza

Strony