administrator - blog

Jak opiekować się osobami przykutymi do łóżka?

Osoby obłożnie chore potrzebują stałej opieki. Nie sa w stanie wykonywac najprostrzych czynności związanych z codziennym życiem. Nikt zdrowy nie chce być uzależniony od innych, a z tym właśnie wiąże się długotrwałe unieruchomienie w pozycji leżącej. Higiena osobista oraz kontrolowanie czynności fizjologicznych często są niemożliwe. Częstą dolegliwością dopadającą osoby leżące jest wahanie nastrojów i trudne do opanowania emocje. 

Z czym musza zmagać się opiekunowanie osob leżących?

Higiena i transfer osoby leżącej.

Strony