Co z czasem wolnym?

Czas wolny zawsze ustala się na miejscu z rodziną.