Niemiecki dla opiekunek

Niemiecki dla opiekunek
               Wiemy, jak ważna jest znajomość języka niemieckiego w pracy opiekunki, dlatego specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy zestawienie podstawowych słów oraz zwrotów pozwalających na prostą komunikację opiekunki z podopiecznym oraz rodziną. Natomiast raz w tygodniu na naszego bloga będziemy dodawać lekcje dzięki którym szybciej będziesz przygotowana do wyjazdu w charakterze opiekunki osób starszych.
Zapraszamy do odwiedzania naszego bloga!
 

Na początku zapraszamy do zapoznania się z niemieckim alfabetem i jego wymową,  która została oznaczona pogrubioną czcionką. Na końcu umieszczony jest filmik, który prezentuje poprawną wymowę " umlautów" - Ä , Ü, Ö

Alfabet

A  a  [ a ]  der Apfel [ a' pfel ] - jabłko​

Ä ä  [ a - Umlaut , ae ]  der Bär [ bear ] - niedźwiedż 

B b  [ be ]  die Bar [ bar ] - bar

C c [ ce / ka / sz / cz ]  Costa Rica [ Kostaryka ] , Chirurg [ szi'rurk ] , Cheddar [ cze'dar ]

D d [ de ] die Dichtung  [ diś'tunk ] - uszczelnienie

E e [ e ] der Elefant  [ elefa'nt ] - słoń

F f [ eff ] die Fabrik  [ fabri'k ] - fabryka

G g [ ge ] die Gabel [ ga'bel ] - widelec

H h [ ha ] das Heft  [ heft ] - zeszyt 

I i [ ii ] der Igel [ iigel ] - jeż

J j [ jot ]  der Juli [ jul'i ] - lipiec

K k [ ka ] das Kind [ Kind ] - dziecko

L l [ el ] das Land - kraj

M m [ em ] die Mandel [ ma'ndel ] - migdał

N n [ en ] die Nacht  [ naht ] - noc

O o [ o ] der Oktober  [ o'ktober ] - październik

Ö ö [ yu ] die Möbeln [ mybeln ] - meble 

P p [ pe ] der Paprika [ pa'pryka ] - papryka

Q q [ ku , kwe ] das Quadrat  [ kfadra't ] - kwadrat 

R r [ er ] rot  [ rot ] - czerwony 

S s [ es , zet , sz ] der Saft [ zaft ] - sok  , das Spiel [ szpiil ] -gra

ß ( szarfes es ) dreißig  [ draj'siś ] - 30

T t [ te ] der Tag [ tak ] - dzień 

U u [ uu ] Ungarn [ ungarn ] - Węgry 

Ü ü [ iu ] müde [ miude ] - zmęczony 

V v [ fau ] der Vogel [ fo'gel ] - ptak 

W w [ we ] der Wald [ walt ] - las 

X x [ iks ] Xenia [ Ksenia ] - Xenia imię 

Y y [ ypsylon ] Yoga [ joga

Z z [ cet ] die Zange [ ca'nge ] - obcęgi 

  Samogłoska długa

  Wymawiamy dłużej niż samogłoski w języku polskim. 

  Samogłoska krótko

  Wymawiamy tak samo jak samogłoski polskie.

  Umlaut 

   W języku niemieckim występują 3 samogłoski z przegłosem :

  • Ö - wymawiamy je wysuwając wargi do przodu , zaokrąglając je, ale jednocześnie wymawiana głoska powinna brzmieć blisko litery e polskiej

  • Ä - wymawiamy jako a, lecz lekko zblizone do litery e

  • Ü- wymawiamy podobnie jak polskie y

  Jak wymawiać poprawne h :

     Jeżeli h występuje w środku wyrazu , a poprzedzone jest samogłoską , jest nieme np.:

      sehr [ se:r ]

      Uhr  [ ur: ]